O konferenci
Lokalizace je stále zřetelnější ekonomický trend, který se projevuje rostoucím významem lokalit. V důsledku zpomalující globalizace totiž znovu poroste nejen význam národních států, ale především menších geograficky či jinak vymezených regionů (zemí, krajů, okresů, mikroregionů, apod.).

Tento trend je způsoben celou řadou souvisejících jevů. V nejbližší budoucnosti jej budou výrazně akcelerovat především zpomalující globální ekonomika a stále převratnější a rychlejší technologické změny.

Trend lokalizace je zaznamenatelný nejen v makroekonomice jako celku, ale je již pozorovatelný v celé řadě dílčích oborů (surovinová a potravinová soběstačnost, energetika, doprava, turistický ruch, chytré řídící procesy, vzdělávání, atd.).


Strategicky řízená lokální ekonomika posiluje konkurenceschopnost regionu a současně jej stabilizuje v období hospodářských krizí, měnových otřesů, surovinových výpadků či bezpečnostních hrozeb.

Lokalizace ekonomiky může být hrozbou pro ty, kteří ji včas nerozpoznají a nedokáží tento trend zachytit. Naopak může představovat příležitost pro ty regiony, které včas přizpůsobí své chování a učiní z lokalizace svou konkurenční výhodu.

To vyžaduje její pochopení na úrovni místní samosprávy, podnikatelů i vzdělávacích institucí.

Program
8.00—9.30
REGISTRACE
Registrace účastníků
ZAHÁJENÍ
Proslovy organizátora a partnerů
Petr Robejšek
KEYNOTE
Fenomén lokalizace
Milan Zelený
PANEL 1
Lokální ekonomiky
Pavel Kohout
Lukáš Kovanda
Petr Robejšek
Milan Zelený
OBĚD
PANEL 2
Lokální daně a lokální měny
Simona Hornochová
Pavel Kohout
Lukáš Kovanda
Petr Robejšek
PANEL 3
Lokální vzdělávání
Milan Zelený
Petr Koubský
Lubomír Kovařík
Ivo Žižka
Luboš Tejkl
PANEL 4
Lokální energetika
Michal Frano
Jakub Vít
Mirek Topolánek
Adam Sliwka
17.00—17.30
ZAKONČENÍ
Zakončení a poděkování

Petr Robejšek
Politolog a ekonom
Petr Robejšek se zabývá analýzou hospodářských a politických procesů již více než 25 let. Studoval na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hamburk, kde získal titul dr. hab. v oboru politických věd. V letech 1982—1998 působil jako vědecký pracovník v Mezinárodním institutu pro politiku a hospodářství v Hamburku, v období 1998—2007 byl jeho ředitelem. Od r. 2007 je nezávislým poradcem pro politické subjekty i státní instituce a zaměřuje se především na strategické otázky. Věnuje se vzdělávacím aktivitám a je autorem řady odborných i populárních komentářů a analýz pro přední česká media. Je zakladatelem a členem správní rady Institutu 2080.
Milan Zelený
Ekonom a pedagog
Milan Zelený je česko-americký ekonom, emeritní profesor na Fordham University v New Yorku, působí též na UTB ve Zlíně. Je zakladatelem a předsedou nadace ZET Foundation. Zabývá se otázkami produktivity práce, ekonomických transformací, managementu a podnikové ekonomiky. Je předním světovým zastáncem teorie transformace a metamorfózy ekonomiky, jakož i deglobalizace a re-lokalizace světových ekonomik. Publikoval stovky odborných prací, je jedním z nejcitovanějších českých ekonomů, přednáší na řadě světových univerzit.
Simona Hornochová
Daňová specialistka
Simona Hornochová je daňovou specialistkou, členkou Komory daňových poradců ČR. V letech 1996—2014 pracovala ve společnosti Ernst & Young, kde se orientovala na firemní daně a měla na starosti vzdělávání odborných pracovníků daňového oddělení včetně nastavení systému vzdělávání. Zaměřovala se také na problematiku mezinárodního zdanění. V období 2014—2015 byla náměstkyní ministra financí ČR pro oblast daní a cel. V letech 2013 - 2014 byla členkou Prezidia Komory daňových poradců ČR. Z pozice člena odborných sekcí připomínkovala návrhy zákonů a jiných dokumentů z daňové oblasti. Působí v redakční radě Bulletinu Komory daňových poradců.
Pavel Kohout
Ekonom a publicista
Pavel Kohout patří ke známým českým ekonomům. Pracoval například pro PPF či ING, je spolumajitelem finanční skupiny Partners Financial Services. Od roku 2002 působil opakovaně ve sboru poradců několika ministrů financí. Je dlouholetým členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Je autorem mnoha knih o ekonomice a investování, přednáší na řadě vysokých škol a publikuje v odborných médiích u nás i v zahraničí. Je členem dozorčí rady Institutu 2080.
Lukáš Kovanda
Ekonom a publicista
Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom finanční skupiny Roklen. Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace, „rady moudrých“ ScioŠkoly a správní rady think-tanku Prague Twenty. Přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE. Patří k nejcitovanějším českým ekonomům a frekventovaně vystupuje na ekonomických konferencích. Na rádiu Zet/BBC moderuje pořad Tržní okénko. Publikoval několik knih, k nimž patří i dva sborníky rozhovorů, které vedl s předními světovými ekonomy, včetně mnoha laureátů Nobelovy ceny. V roce 2014 úspěšně absolvoval newyorský maraton.
Lubomír Kovařík
Generální ředitel, Česká zbrojovka
Lubomír Kovařík působí od roku 2006 na pozici generálního ředitelem České zbrojovky, a.s. Má za sebou bohatou manažerskou praxi a více než dvacetileté zkušenosti z řídících pozic. Působil jako generální ředitel ve společnostech ELTODO EG a ŠKODA PRAHA. Svou profesní kariéru ale začínal jako pilot vojenských letounů. Vystudoval Vojenskou vysokou leteckou školu, dále absolvoval řadu odborných školení a v roce 2013 získal titul MBA na Masarykově ústavu v Brně.
Petr Koubský
Publicista, analytik a pedagog
Petr Koubský vystudoval VŠCHT v Praze. Pracoval jako programátor, později jako novinář ve vydavatelství Softwarové noviny. Od roku 2008 je na volné noze. Učí na Katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické. Podílí se na činnosti vzdělávací instituce iCollege a internetového magazínu 067. Rád čte, poslouchá jazz, vaří a běhá na střední vzdálenosti.
Ivo Žižka
Ředitel pro personalistiku a administrativu, Třinecké železárny
Ivo Žižka je od roku 2010 ředitelem pro personalistiku a administrativu společnosti Třinecké železárny. Předtím působil jako ředitel a předseda představenstva společnosti Slévárny Třinec od jejího založení v roce 1999. Je absolventem Hutní fakulty VŠB v Ostravě. Po dokončení studia roku 1983 nastoupil na slévárny Třineckých železáren, kde začínal jako pánvař, sazeč a struskař na kupolových pecích, pracoval i jako technolog odstředivého lití válců a později byl mistrem tavírny, vedoucím provozu a obchodním zástupcem ředitele.
Luboš Tejkl
Personální ředitel, Tieto, Infrastructure Platform Services
Luboš Tejkl působí od roku 2015 na pozici personálního ředitele společnosti Tieto Czech, poskytovatele služeb v oblasti IT a produktového inženýrství. Je zkušeným manažerem v oblasti motivace, rozvoje a vedení zaměstnanců. Má za sebou bohatou kariéru na vedoucích pozicích ve významných nadnárodních firmách General Electric, ČEZ či ConocoPhillips.
Michal Frano
Manažer segmentu veřejné správy, ČEZ ESCO
Michal Frano zastává od roku 2015 pozici manažera segmentu veřejné správy společnosti ČEZ ESCO, do které přešel z pozice obchodního ředitele ve společnosti Ness Technologies, Inc. V minulosti rovněž pracoval na vedoucích pozicích společností IBM, SPGroup, LAUFEN CZ, RAAB KARCHER či jako ředitel obchodní sekce československé ambasády v Nizozemsku.
Jakub Vít
Předseda správní rady a ředitel Národního centra energetických úspor
Kromě svého angažmá v Národním centru energetických úspor Jakub Vít působí rovněž jako předseda pracovní skupiny pro energetickou účinnost Svazu průmyslu a dopravy ČR, je členem expertních týmů pro energetiku a životní prostředí Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory ČR a místopředsedou představenstva Hutnictví železa, a.s. V oblasti public affairs a vertikálních i horizontálních regulací pracuje více než 15 let se zkušenostmi z mnoha odvětví průmyslu (hutnictví a ocelářství, energetika, tabákový průmysl, IT, telekomunikace) na straně výrobních firem, poradenských společností i státní správy (U.S. Department of State). Jakub Vít je absolventem Filosofické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Mirek Topolánek
Předseda výkonné rady, Teplárenské sdružení ČR
Mirek Topolánek je bývalý český politik a premiér České republiky. Po dokončení studia na Strojní fakultě VUT v Brně působil jako projektant v OKD Ostrava a jako vedoucí projektant Energoprojektu Praha. V roce 1996 byl zvolen senátorem za ODS, o šest let později se stal předsedou této strany. V letech 2002–2004 byl místopředsedou Senátu. V letech 2006–2009 Mirek Topolánek zastával funkci předsedy vlády České republiky. V současné době Mirek Topolánek podniká, je předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky a předsedou dozorčí rady Elektrárny Opatovice.
Adam Sliwka
CBDO, Ness Czech
Adam Sliwka působí od roku 2015 jako Chief Business Development Officer pro oblast energetiky společnosti Ness Czech s.r.o. Chytrým sítím se věnuje od roku 2010, primárně na konzultantsko-poradenské bázi. V letech 1999 - 2010 se profesně pohyboval v bankovním sektoru. V letech 2007-2010 zastával vedoucí manažerské pozice v Deutsche Bank. Působil rovněž jako poradce při Ministerstvu financí ČR.


Organizátor si vyhrazuje právo dílčích změn v programu a v personálním obsazení jednotlivých panelových diskuzí.

HLAVNÍ PARTNER


PARTNERZÁŠTITA


HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

ODBORNÝ PARTNER


ORGANIZÁTOR

Kontakt
Organizátor:

INSTITUT 2080, z. ú.
Na Florenci 1686/9
110 00 Praha 1
info@institut2080.cz


Kontaktní osoba:

Simona Vandová
+420 724 291 237
info@lokalniekonomiky.cz
Místo:

Konferenční centrum TRISIA
náměstí Svobody 526
Třinec
mapa
REGISTRACE PROSTŘEDNICTVÍM REGISTRAČNÍHO KÓDU
Zadejte registrační kód
Registrační kód přijat. Vyplňte prosím kontaktní informace.
Účast na konferenci je pro Vás zdarma.
Součástí registrace je drobné občerstvení. Pokud budete mít zájem o dokoupení oběda (za poplatek 150 Kč), uveďte to prosím níže. Po zadání a potvrzení údajů na této stránce Vám bude zaslán email potvrzující přijetí Vašich údajů. Organizátor si vyhrazuje právo Vaši registraci zrušit z důvodu naplněné kapacity.
Účast na konferenci je pro Vás zdarma.
Součástí registrace je veškeré občerstvení včetně oběda. Po zadání a potvrzení údajů na této stránce Vám bude zaslán email potvrzující přijetí Vašich údajů. Organizátor si vyhrazuje právo Vaši registraci zrušit z důvodu naplněné kapacity.
* údaje označené hvězdičkou jsou povinnéREGISTRACE BEZ REGISTRAČNÍHO KÓDU
FIRMY A VEŘEJNOST
VEŘEJNÁ SPRÁVA
AKADEMICKÁ OBECÚčast na konferenci je pro Vás zdarma.
Součástí registrace je drobné občerstvení. Pokud budete mít zájem o dokoupení oběda (za poplatek 150 Kč), uveďte to prosím níže. Po zadání a potvrzení údajů na této stránce Vám bude zaslán email potvrzující přijetí Vašich údajů. Organizátor si vyhrazuje právo Vaši registraci zrušit z důvodu naplněné kapacity.
Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 400,- Kč.
Po zadání a potvrzení údajů na této stránce Vám bude zaslán email potvrzující přijetí Vašich údajů. K emailu bude přiložena proforma faktura s údaji pro zaplacení účastnického poplatku. Faktura je splatná 5. dne od vystavení, nejdéle však do 2. 9. 2016. Při registraci po 2. 9. bude nutné zaplatit za účast v hotovosti na místě v den konání konference.

Po zaplacení účastnického poplatku budete neprodleně informováni o registraci. Organizátor si vyhrazuje právo Vaši registraci nepotvrdit z důvodu naplněné kapacity. V případě neuhrazení účastnického poplatku ve splatnosti nárok na registraci zaniká.
Účast na konferenci je pro Vás zdarma.
Součástí registrace je drobné občerstvení. Pokud budete mít zájem o dokoupení oběda (za poplatek 150 Kč), uveďte to prosím níže. Po zadání a potvrzení údajů na této stránce Vám bude zaslán email potvrzující přijetí Vašich údajů. Organizátor si vyhrazuje právo Vaši registraci zrušit z důvodu naplněné kapacity.>
1Jméno*
2Příjmení*
3Kontaktní email*
4Kontaktní telefon*
5Úřad / firma / škola / instituce
Občerstvení
káva, voda a drobné občerstvení (zdarma v ceně)
oběd (poplatek +150 Kč uhradím na místě)

Fakturační údaje:
7Jméno a příjmení (název firmy)*
8Ulice a číslo popisné*
9Město*
10PSČ*
11IČO
12DIČ
Účastnický poplatek činí celkem ,- Kč.